blue and white visa card on silver laptop computer

Karta kredytowa i jej działanie

Karta kredytowa dość często jest mylona z kartą płatniczą. Nie ma się co temu dziwić zarówno jedna jak i druga wykorzystywane są do dokonywania płatności a często również do wypłat pieniędzy z bankomatów. Jednakże są pomiędzy nimi spore różnice, przede wszystkim jak chodzi o ich wydawanie oraz warunki użytkowania. Karta płatnicza pozwalana dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na własnym rachunku bankowym, zaś karta kredytowa to dodatkowe środki, uzyskane od banku.

Czym się różni karta kredytowa od kredytu?
Niektórzy porównują karty kredytowe z kredytami, jednak różnice pomiędzy nimi są spore. W przypadku kredytu klient otrzymuje określoną kwotę i jest zobowiązany do spłaty rat miesięcznych, bez względu na to czy pieniądze wykorzysta, czy nie. Karta kredytowa daje dostęp do pieniędzy banku, nazywanych linią kredytową. Jest to niejako oddzielny rachunek, na którym znajduje się kwota określoną w umowie. Klient w razie konieczności może korzystać z pieniędzy do maksymalnej wysokości. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że klient płaci odsetki jedynie od kwoty którą wykorzystał, a często również oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku kredytów.

Jak posługiwać się kartą kredytową?
Karta kredytowa może być wykorzystywana w tai sam sposób jak karta płatnicza. Można nią płacić za zakupy, często także wypłacać gotówkę. Najczęściej w ramach umowy zawartej z bankiem klient musi co miesiąc spłacać określoną, minimalną kwotę, aby móc korzystać dalej z karty. Oprocentowanie jednak naliczane jest wyłącznie od środków, które zostaną wykorzystane. Zazwyczaj po spłacie pewnej kwoty pozostały limit jest o nią zwiększany. Bywa także, że klienci nawet w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie korzystają z karty kredytowej zobowiązani są do wniesienia opłaty za gotowość linii. Bardzo często bank umożliwia spłacanie karty z własnego rachunku bankowego, za pomocą polecenia zapłaty. Taka forma jest coraz popularniejsza, korzysta z niej coraz więcej firm, które uważają to za bardzo korzystne rozwiązanie.