Biznes

Month: November 2022

Photo By Simon Kadula

Paragon fiskalny jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż, ewidencjonowaną na urządzeniach fiskalnych. Należy pamiętać, iż nazwy „fiskalny” można używać wyłącznie w stosunku do dokumentów sprzedaży, które zostały wydrukowane przez urządzenie po jego fiskalizacji.

(more…)